КОМИСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ШАХМАТ КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

BFSH TAB2

КОНТАКТИ И СТРУКТУРА НА ТРЕНЬОРСКА КОМИСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ШАХМАТ В БЪЛГАРИЯ КЪМ БФШ 1928

СТРУКТУРА НА ТРЕНЬОРСКА КОМИСИЯ ДЮШ КЪМ БФШ 1928

 

Стефан Стойнов

Председател на треньорска комисия ДЮШ

Владимир Димитров

Член на треньорска комисия ДЮШ

Красимир Русев

Член на треньорска комисия ДЮШ

Владимир Георгиев

Член на треньорска комисия ДЮШ

 

Българската Федерация по Шахмат 1928 е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Регистрирана е от Софийски градски съд с Решение 1 от 2017 г. по Фирмено дело: 583/2017, Регистър 5, партида: 23403, том: 496, стр.: 160. ЕИК по Булстат: 177219591.

Вписана е в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието с № 20171101001 Вписана е в Регистъра на българските спортни федерации на Министерството на младежта и спорта с № 1-124/28.9.2018 г.

Лиценз за спортна дейност № 002547 по спорта шахмат.

Официален електронен адрес за кореспонденция с треньорска комисия ДЮШ към  БФШ 1928:  duchess@bulchess.com  


МЕДАЛИСТИ ОТ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ 2010 г. ДО МОМЕНТА

 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2021 г.
ПРОЧЕТИ

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2020 г.
ПРОЧЕТИ

 

 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2019 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2018 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2017 г.
ПРОЧЕТИ
 

 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2016 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2015 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2014 г.
ПРОЧЕТИ

 

ПРЕДСТОЯЩИ ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

Отваря се в нов прозорец в категория "Предстоящи турнири"
РАЗГЛЕДАЙ

ТУРНИРИ ОТ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Отваря се в нов прозорец в категория "Държавен календар"
РАЗГЛЕДАЙ

МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

Отваря се в нов прозорец в категория "Международен календар"
РАЗГЛЕДАЙ

КЛАСИРАНИЯ ПО МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ 8 ДО 18 г. ОТ 2О10 г. НАСАМ

 

 

Структура на КДЮШ

Стефан Стойнов - Председател на КДЮШ

Владимир Димитров - Член на КДЮШ

Красимир Русев - Член на КДЮШ

Владимир Георгиев - Член на КДЮШ

Електронен адрес за кореспонденция

duchess.bulchess.com 

 

© 2022 Детско-Юношески Шахмат към Българска Федерация по шахмат 1928. Всички права запазени. Designed