ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ШАХМАТ КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022

BFSHHHH

ЗА СМИСЪЛA И ПОЛЗАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ШАХМАТНИ ЛАГЕРИ

     1През последните 10-15 години с нарастваща популярност сред родителите и децата са шахматните лагери. Провеждани през ваканциите на курортни места от все повече клубове и треньори не само у нас, а и по света, те са многофункционални. В тази статия разглеждаме лагерите само и единствено като част от целия цикъл от подготовка на младите шахматисти, а не като самоцелно екскурзионно летуване. Така, според нас, трябва да бъдат разглеждани те както от състезатели, участващи в тях, така и от техните родители и треньори.
     Тук ще се спрем на значението на тези лагери, провеждани за деца на 5-12 годишна възраст. От една страна, дават възможност на децата да развият безспорно важни във възрастта 5-8 години умения, като подпомагат тяхната социализация. 
От друга, съчетанието на активни занимания със спорт е от несъмнена полза за цялостното физическо укрепване на детския организъм. 
Както е добре известно, състезателният ден на един шахматен турнир е с продължителност от над 4 часа, а включвайки и подготовка за партията, може да достигне и доста повече. Физическата издръжливост е задължителна за постигане на успех в съвременния шахмат. Съчетанието на тези спортни занимания с шахматни тренировки е залог за бъдещите успехи за малките шахматисти. Правилното дозиране на физическите и умствени натоварвания е един от важните компоненти за формиране на шахматна издържливост. 
     Системните занимания със спорт и в частност с шахмат предполагат освен целенасоченост и упоритост, състезателят да спазва спортен режим и дисциплина. Тези качества се формират много по-удачно в колективна среда. Немалко значение за този процес има авторитетът и личният пример на ръководителите и треньорите на лагера. Всичко по-горе казано се отнася със същото значение и за здравословното хранене и начин на живот по време на целия лагер. 
     Що се отнася до шахматното развитие на децата, в рамките на подобен лагер е необходим частично индивидуален подход в зависимост от възрастта и конкретните потребности от развиване и укрепване на различни шахматни умения. В съчетание с колективната форма на вътрешни турнири, конкурси и викторини, децата имат възможност да покажат усвоеното в реална конкурентна среда.
За формирането на силен състезател много популярна е теорията за необходимостта от 10 000 часа качествени учебно-тренировъчни и състезателни занимания във всяка една сложнопознавателна дейност. Ако приемем за установен факт, че понятието „силен състезател” в съвременния шахмат се припокрива като минимум с титлата „международен гросмайстор”, нека се опитаме да изчислим тези часове. Така ще обосновем необходимостта от ранно започване на системни шахматни тренировки, неразделна част от които са и детските шахматни лагери.
5-7 год. възраст – средно 1 час дневно = 1080 часа до 7 г.
8-9 год. възраст – средно 2 час дневно = 1440 + 1080 = 2530 часа до 9 г.
10-11 год. възраст – средно 3 час дневно = 2160 + 2530 = 4690 часа до 11 г.
12-13 год. възраст – средно 3,5 час дневно = 2520 + 4690 = 7210 часа до 13 г.
14-15 год. възраст – средно 4 час дневно = 2880 + 7210 = 10 990 часа до 15 г.
*всички изчисления са направени при 1 година = 360 дни
Следователно, при следване на подобен график сме в правото си да очакваме на 16-годишна възраст да имаме силен професионален състезател, и в същото време няма защо да се учудваме, че нямаме българин, станал гросмайстор на 16 г. За сравнение вижте таблицата:

101
В заключение искам да благодаря на всички участници в лагера на Шахматен клуб „Елит” и на техните родители. Заедно споделяме ценности, които ще ни помогнат да продължим успешно напред. Безусловната подкрепата на НСА „Васил Левски“ бе от решаващо значение за успешното му провеждане!

СЪСТЕЗАТЕЛИ ДО 20 Г. - МЕДАЛИСТИ ОТ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕНСТВА

ОТ 2010 г. ДО МОМЕНТА

 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2022 г.
ПРОЧЕТИ

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2021 г.
ПРОЧЕТИ

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2020 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2019 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2018 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2017 г.
ПРОЧЕТИ
 

 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2016 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2015 г.
ПРОЧЕТИ
 

БЮЛЕТИН

Призови места ДЮШ 2014 г.
ПРОЧЕТИ

 

ПРЕДСТОЯЩИ ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

Отваря се в нов прозорец в категория "Предстоящи турнири"
РАЗГЛЕДАЙ

ТУРНИРИ ОТ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Отваря се в нов прозорец в категория "Държавен календар"
РАЗГЛЕДАЙ

МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

Отваря се в нов прозорец в категория "Международен календар"
РАЗГЛЕДАЙ

КЛАСИРАНИЯ ПО МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ 8 ДО 18 г. ОТ 2О10 г. НАСАМ

 

 

Структура на КДЮШ

Стефан Стойнов - Председател на КДЮШ

Владимир Димитров - Член на КДЮШ

Красимир Русев - Член на КДЮШ

Владимир Георгиев - Член на КДЮШ

Електронен адрес за кореспонденция

duchess.bulchess.com 

 

© 2024 Детско-Юношески Шахмат към Българска Федерация по шахмат 2022. Всички права запазени. Designed